14.12.17 Tabell

LeagueLeader LeagueLeader Report - Team Standings Report for 20DH17 - 200 D Ostfold Host 2017

 

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Win % Games Wins Losses Leg diff. Points
Division: D
Dragen Bonnski
72.8
195
142
53
+89
14
Nav Seals 2
59.5
195
116
79
+37
9
Kaos 3
49.7
195
97
98
- 1
8
Hawk 2
51.3
195
100
95
+ 5
7
Ore Pink Ladies
32.8
195
64
131
-67
4
Olav Den Hellige 3
33.8
195
66
129
-63
3

 

LeagueLeader

Reservesnitt for divisjonen er - opp til 48,99.

Alle kamper starter kl. 19.00 med mindre annet er avtalt.

Ved bruk av reserver skal det alltid sendes beskjed til ligaansvarlig. (Selv om reserven har vært benyttet før.)

Send en privat melding på facebook til konto Ligadrift Edn, eller en sms til tlf. 92 04 81 67, som forteller:


1. Reservens fulle navn. (Tast også inn fullt navn på tavla under kampen, ikke bare et kallenavn.)

2. Hvilket lag reserven er registrert på.

(Om det benyttes en ny spiller som ikke er registrert på noe lag i inneværende sesong, blir denne registrert på laget.)

3. Hvilket lag som er avsender av meldingen, og hvilken divisjon dere spiller i.

 

Om en kampdato flyttes, må ligaansvarlig ha beskjed.

1. En kamp blir utsatt, ..... er det avtalt ny spilledato?

2. Hvilket av lagene utsatte kampen?

3. Fremskyndes en kamp, send beskjed om hvilken dato dette blir.

4. Om en kamp av en eller annen grunn ikke kan spilles på angitt spillested, gi beskjed om dette.

 


Regelbrudd og usportslig opptreden skal innrapporteres til spillerutvalget.

Ved en slik situasjon skal kampen stoppes og kapteinene forsøke å komme til enighet.

Oppnås ikke dette skal spillerutvalget kontaktes og klagen behandles fortløpende.

 


Division D


Week Date Home Away At Result Notes
   
1 08/31/2017
Olav Den Hellige 3 Kaos 3 OLearys Sarp G3 V 02 - 11
Nav Seals 2 Hawk 2 Olavs Pub Sarp 5 09 - 04
Ore Pink Ladies Dragen Bonnski Ore Kro G3 3 06 - 07
   
2 09/07/2017
Ore Pink Ladies Kaos 3 Ore Kro G3 3 04 - 09 Fremskyndet
Dragen Bonnski Nav Seals 2 Dragen G3 V 13 - 00 Nav Seals 2
Hawk 2 Olav Den Hellige 3 Hawk G3 3 09 - 04
   
3 09/14/2017
Kaos 3 Hawk 2 Neptune Pub 3 07 - 06
Olav Den Hellige 3 Dragen Bonnski OLearys Sarp G3 V 05 - 08
Nav Seals 2 Ore Pink Ladies Olavs Pub Sarp 5 05 - 08
   
4 09/21/2017
Nav Seals 2 Kaos 3 Olavs Pub Sarp 5 06 - 07
Ore Pink Ladies Olav Den Hellige 3 Ore Kro G3 3 07 - 06
Dragen Bonnski Hawk 2 Dragen G3 V 12 - 01
   
5 09/28/2017
Dragen Bonnski Kaos 3 Dragen G3 V 10 - 03
Hawk 2 Ore Pink Ladies Hawk G3 3 05 - 08
Olav Den Hellige 3 Nav Seals 2 OLearys Sarp G3 V 02 - 11
   
6 10/05/2017
Kaos 3 Olav Den Hellige 3 Neptune Pub 3 07 - 06
Hawk 2 Nav Seals 2 Hawk G3 3 09 - 04
Dragen Bonnski Ore Pink Ladies Dragen G3 V 12 - 01 Fremskyndet
   
7 10/12/2017
Ore Pink Ladies Kaos 3 Ore Kro G3 3 04 - 09 Ore Pink Ladies
Nav Seals 2 Dragen Bonnski Olavs Pub Sarp 5 08 - 05
Olav Den Hellige 3 Hawk 2 OLearys Sarp G3 V 10 - 03
   
8 10/19/2017
Kaos 3 Hawk 2 Neptune Pub 3 09 - 04
Dragen Bonnski Olav Den Hellige 3 Dragen G3 V 11 - 02
Ore Pink Ladies Nav Seals 2 Ore Kro G3 3 03 - 10
   
9 10/26/2017
Kaos 3 Nav Seals 2 Neptune Pub 3 04 - 09
Olav Den Hellige 3 Ore Pink Ladies OLearys Sarp G3 V 05 - 08
Hawk 2 Dragen Bonnski Hawk G3 3 02 - 11
   
10 11/02/2017
Kaos 3 Dragen Bonnski Neptune Pub 2 06 - 07 Fremskyndet
Ore Pink Ladies Hawk 2 Ore Kro G3 3 04 - 09  
Nav Seals 2 Olav Den Hellige 3 Olavs Pub Sarp 5 12 - 01
   
11 11/09/2017
Olav Den Hellige 3 Kaos 3 OLearys Sarp G3 V 08 - 05 Fremskyndet
Nav Seals 2 Hawk 2 Olavs Pub Sarp 5 05 - 08
Ore Pink Ladies Dragen Bonnski Ore Kro G3 3 03 - 10 Fremskyndet
   
12 11/16/2017
Kaos 3 Ore Pink Ladies Neptune Pub 3 10 - 03
Dragen Bonnski Nav Seals 2 Dragen G3 V 10 - 03
Hawk 2 Olav Den Hellige 3 Hawk G3 3 12 - 01
   
13 11/23/2017
Hawk 2 Kaos 3 Hawk G3 3 11 - 02 11 - 02
Olav Den Hellige 3 Dragen Bonnski OLearys Sarp G3 V 01 - 12
Nav Seals 2 Ore Pink Ladies Olavs Pub Sarp 5 12 - 01
   
14 11/30/2017
Nav Seals 2 Kaos 3 Olavs Pub Sarp 5 11 - 02 Kaos 3
Ore Pink Ladies Olav Den Hellige 3 Ore Kro G3 3 02 - 11
Dragen Bonnski Hawk 2 Dragen G3 V 07 - 06
       
       
12/07/2017        
Spillefri Utsatte kamper    
       
       
15 12/14/2017
Kaos 3 Dragen Bonnski Neptune Pub 3 06 - 07
Hawk 2 Ore Pink Ladies Hawk G3 3 11 - 02
Olav Den Hellige 3 Nav Seals 2 OLearys Sarp G3 V 02 - 11