25.09.23 Tabell
Reservesnitt for divisjonen er - opp til 78,49.

Alle kamper starter kl. 19.00 med mindre annet er avtalt.

Ved bruk av reserver skal det alltid sendes beskjed til ligaansvarlig. (Selv om reserven har vært benyttet før.)

Send en privat melding på facebook til konto Ligadrift Iren, eller en sms til tlf. 92 04 81 67, som forteller:


1. Reservens fulle navn. (Tast også inn fullt navn på tavla under kampen, ikke bare et kallenavn.)

2. Hvilket lag reserven er registrert på.

(Om det benyttes en ny spiller som ikke er registrert på noe lag i inneværende sesong, blir denne registrert på laget.)

3. Hvilket lag som er avsender av meldingen, og hvilken divisjon dere spiller i.

 

Om en kampdato flyttes, må ligaansvarlig ha beskjed.

1. En kamp blir utsatt, ..... er det avtalt ny spilledato?

2. Hvilket av lagene utsatte kampen?

3. Fremskyndes en kamp, send beskjed om hvilken dato dette blir.

4. Om en kamp av en eller annen grunn ikke kan spilles på angitt spillested, gi beskjed om dette.

 


Regelbrudd og usportslig opptreden skal innrapporteres til spillerutvalget.

Ved en slik situasjon skal kampen stoppes og kapteinene forsøke å komme til enighet.

Oppnås ikke dette skal spillerutvalget kontaktes og klagen behandles fortløpende.


Division A


Week Date Home Away At Result Notes
1 8/21/2023
Nautilus 1 Bulldozerne Neptune Pub 1 04 - 09
Kaos Elite The Playerz Neptune Pub 3 07 - 06
Fredrikshald 1 Nav Seals Butchers Absolute Bar G3 3 08 - 05
City DT Happy Boys Askim G3 H 05 - 08
2 8/28/2023
City DT Bulldozerne Askim G3 H Utsatt Bulldozerne
Happy Boys Fredrikshald 1 Neptune Pub 1 05 - 08
Nav Seals Butchers Kaos Elite Neptune Pub 3 08 - 05
The Playerz Nautilus 1 Queens G3 2etg V 12 - 01
3 9/04/2023
Bulldozerne The Playerz Odins Kro 1 04 - 09
Nautilus 1 Nav Seals Butchers Neptune Pub 1 Utsatt Nautilus 1
Kaos Elite Happy Boys Neptune Pub 3 09 - 04
Fredrikshald 1 City DT Absolute Bar G3 3 08 - 05
4 9/11/2023
Fredrikshald 1 Bulldozerne Absolute Bar G3 3 06 - 07
City DT Kaos Elite Askim G3 H 02 - 11
Happy Boys Nautilus 1 Neptune Pub 1 07 - 06
Nav Seals Butchers The Playerz Neptune Pub 3 05 - 08
5 9/18/2023
Bulldozerne Nav Seals Butchers Odins Kro 1 07 - 06
The Playerz Happy Boys Queens G3 2etg V Utsatt Happy Boys
Nautilus 1 City DT Neptune Pub 1 07 - 06
Kaos Elite Fredrikshald 1 Neptune Pub 3 Utsatt Kaos Elite
6 9/25/2023
Kaos Elite Bulldozerne Neptune Pub 3 06 - 07
Fredrikshald 1 Nautilus 1 Absolute Bar G3 3 07 - 06
City DT The Playerz Askim G3 H 06 - 07
Happy Boys Nav Seals Butchers Neptune Pub 1 04 - 09
7 10/02/2023
Bulldozerne Happy Boys Odins Kro 1
Nav Seals Butchers City DT Neptune Pub 3
The Playerz Fredrikshald 1 Queens G3 2etg V
Nautilus 1 Kaos Elite Neptune Pub 1
8 10/09/2023
Bulldozerne Nautilus 1 Odins Kro 1
The Playerz Kaos Elite Queens G3 2etg V
Nav Seals Butchers Fredrikshald 1 Neptune Pub 3
Happy Boys City DT Neptune Pub 1
9 10/16/2023
Bulldozerne City DT Odins Kro 1
Fredrikshald 1 Happy Boys Absolute Bar G3 3
Kaos Elite Nav Seals Butchers Neptune Pub 3
Nautilus 1 The Playerz Neptune Pub 1
10 10/23/2023
The Playerz Bulldozerne Queens G3 2etg V
Nav Seals Butchers Nautilus 1 Neptune Pub 3
Happy Boys Kaos Elite Neptune Pub 1
City DT Fredrikshald 1 Askim G3 H
11 10/30/2023
Bulldozerne Fredrikshald 1 Odins Kro 1
Kaos Elite City DT Neptune Pub 3
Nautilus 1 Happy Boys Neptune Pub 1
The Playerz Nav Seals Butchers Queens G3 2etg V
12 11/06/2023
Nav Seals Butchers Bulldozerne Neptune Pub 3
Happy Boys The Playerz Queens G3 2etg V Fremskyndet
City DT Nautilus 1 Askim G3 H
Fredrikshald 1 Kaos Elite Absolute Bar G3 3
13 11/13/2023
Bulldozerne Kaos Elite Odins Kro 1
Nautilus 1 Fredrikshald 1 Neptune Pub 1
The Playerz City DT Queens G3 2etg V
Nav Seals Butchers Happy Boys Neptune Pub 3
   
   
    Spillefri Utsatte Kamper
   
14 11/27/2023
Happy Boys Bulldozerne Neptune Pub 1
City DT Nav Seals Butchers Askim G3 H
Fredrikshald 1 The Playerz Absolute Bar G3 3
Kaos Elite Nautilus 1 Neptune Pub 3
     

 

 

 


Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern