09.05.23 Tabell


LeagueLeader Report - Team Standings Report for 20CV23 - 200 C Ostfold Vaar 2023

Team Standings, sorted by Match Wins


Team Win % Games Wins Losses Leg diff. Points
Division: C
Fru Meyer Og Gutta
66.5
182
121
61
+60
13
Stallens Vallaker
62.1
182
113
69
+44
11
ZB Grand Old Ladies
54.9
182
100
82
+18
8
Ore Godt Og Blanda
57.1
182
104
78
+26
7
Edvarts Bunndesliga
41.8
182
76
106
-30
6
Girlpower
38.5
182
70
112
-42
5
Odins Dream Team
46.7
182
85
97
-12
4
Olavs Fighters 2
32.4
182
59
123
-64
2

 Reservesnitt for divisjonen er - opp til 48,99.

Alle kamper starter kl. 19.00 med mindre annet er avtalt.

Ved bruk av reserver skal det alltid sendes beskjed til ligaansvarlig. (Selv om reserven har vært benyttet før.)

Send en privat melding på facebook til konto Ligadrift Iren, eller en sms til tlf. 92 04 81 67, som forteller:


1. Reservens fulle navn. (Tast også inn fullt navn på tavla under kampen, ikke bare et kallenavn.)

2. Hvilket lag reserven er registrert på.

(Om det benyttes en ny spiller som ikke er registrert på noe lag i inneværende sesong, blir denne registrert på laget.)

3. Hvilket lag som er avsender av meldingen, og hvilken divisjon dere spiller i.

 

Om en kampdato flyttes, må ligaansvarlig ha beskjed.

1. En kamp blir utsatt, ..... er det avtalt ny spilledato?

2. Hvilket av lagene utsatte kampen?

3. Fremskyndes en kamp, send beskjed om hvilken dato dette blir.

4. Om en kamp av en eller annen grunn ikke kan spilles på angitt spillested, gi beskjed om dette.

 


Regelbrudd og usportslig opptreden skal innrapporteres til spillerutvalget.

Ved en slik situasjon skal kampen stoppes og kapteinene forsøke å komme til enighet.

Oppnås ikke dette skal spillerutvalget kontaktes og klagen behandles fortløpende.

 


Division C


Week
Date
Home
Away
At
Result
Notes
   
1 1/17/2023
Girlpower Fru Meyer Og Gutta Olavs Pub Sarp 3 03 - 10
Edvarts Bunndesliga Ore Godt Og Blanda Neptune Pub 1 08 - 05
Odins Dream Team Stallens Vallaker Odins Kro 2 04 - 09
ZB Grand Old Ladies Olavs Fighters 2 Queens G3 2etg V 07 - 06
   
   
2 1/24/2023
ZB Grand Old Ladies Fru Meyer Og Gutta Queens G3 2etg V 06 - 07
Olavs Fighters 2 Odins Dream Team Olavs Pub Sarp 3 04 - 09 Odins Dream Team
Stallens Vallaker Edvarts Bunndesliga Stallen G3H 10 - 03
Ore Godt Og Blanda Girlpower Ore Kro G3 5 12 - 01
   
   
3 1/31/2023
Fru Meyer Og Gutta Ore Godt Og Blanda Dragen G3 V 10 - 03
Girlpower Stallens Vallaker Olavs Pub Sarp 3 05 - 08
Edvarts Bunndesliga Olavs Fighters 2 Neptune Pub 1 08 - 05
Odins Dream Team ZB Grand Old Ladies Odins Kro 2 11 - 02
   
   
4 2/07/2023
Odins Dream Team Fru Meyer Og Gutta Odins Kro 2 06 - 07 Fremskyndet
ZB Grand Old Ladies Edvarts Bunndesliga Queens G3 2etg V 11 - 02
Olavs Fighters 2 Girlpower Olavs Pub Sarp 3 04 - 09
Stallens Vallaker Ore Godt Og Blanda Stallen G3H 07 - 06
   
   
5 2/14/2023
Fru Meyer Og Gutta Stallens Vallaker Dragen G3 V 04 - 09
Ore Godt Og Blanda Olavs Fighters 2 Ore Kro G3 5 13 - 00 *W.O. Olavs Fighters 2*
Girlpower ZB Grand Old Ladies Olavs Pub Sarp 3 09 - 04
Edvarts Bunndesliga Odins Dream Team Neptune Pub 1 08 - 05
   
   
6 2/21/2023
Edvarts Bunndesliga Fru Meyer Og Gutta Neptune Pub 1 02 - 11
Odins Dream Team Girlpower Odins Kro 2 10 - 03
ZB Grand Old Ladies Ore Godt Og Blanda Queens G3 2etg V 04 - 09
Olavs Fighters 2 Stallens Vallaker Olavs Pub Sarp 3 03 - 10
   
   
7 2/28/2023
Fru Meyer Og Gutta Olavs Fighters 2 Dragen G3 V 12 - 01
Stallens Vallaker ZB Grand Old Ladies Stallen G3H 06 - 07 *
Ore Godt Og Blanda Odins Dream Team Ore Kro G3 5 09 - 04
Girlpower Edvarts Bunndesliga Olavs Pub Sarp 3 11 - 02
   
   
8 3/07/2023
Fru Meyer Og Gutta Girlpower Dragen G3 V 11 - 02
Ore Godt Og Blanda Edvarts Bunndesliga Ore Kro G3 5 06 - 07
Stallens Vallaker Odins Dream Team Stallen G3H 10 - 03 Odins Dream Team
Olavs Fighters 2 ZB Grand Old Ladies Olavs Pub Sarp 3 08 - 05
   
   
9 3/14/2023
Fru Meyer Og Gutta ZB Grand Old Ladies Dragen G3 V 08 - 05
Odins Dream Team Olavs Fighters 2 Odins Kro 2 06 - 07
Edvarts Bunndesliga Stallens Vallaker Neptune Pub 1 05 - 08
Girlpower Ore Godt Og Blanda Olavs Pub Sarp 3 05 - 08
   
   
10 3/21/2023
Ore Godt Og Blanda Fru Meyer Og Gutta Ore Kro G3 5 04 - 09
Stallens Vallaker Girlpower Stallen G3H 13 - 00 Girlpower
Olavs Fighters 2 Edvarts Bunndesliga Olavs Pub Sarp 3 06 - 07
ZB Grand Old Ladies Odins Dream Team Queens G3 2etg V 10 - 03
   
   
11 3/28/2023
Fru Meyer Og Gutta Odins Dream Team Dragen G3 V 07 - 06
Edvarts Bunndesliga ZB Grand Old Ladies Neptune Pub 1 05 - 08
Girlpower Olavs Fighters 2 Olavs Pub Sarp 3 08 - 05
Ore Godt Og Blanda Stallens Vallaker Ore Kro G3 5 06 - 07 Ore Godt Og Blanda
   
   
12 4/04/2023
Stallens Vallaker Fru Meyer Og Gutta Stallen G3H 04 - 09
Olavs Fighters 2 Ore Godt Og Blanda Olavs Pub Sarp 3 03 - 10
ZB Grand Old Ladies Girlpower Queens G3 2etg V 12 - 01
Odins Dream Team Edvarts Bunndesliga Odins Kro 2 08 - 05
   
   
   
    Spillefri Påske
   
   
   
13 4/18/2023
Fru Meyer Og Gutta Edvarts Bunndesliga Dragen G3 V 08 - 05 Fremskyndet
Girlpower Odins Dream Team Olavs Pub Sarp 3 09 - 04
Ore Godt Og Blanda ZB Grand Old Ladies Ore Kro G3 5 06 - 07
Stallens Vallaker Olavs Fighters 2 Stallen G3H 11 - 02
   
   
   
    Spillefri Utsatte Kamper
   
   
    Spillefri EM
   
   
   
14 5/09/2023
Olavs Fighters 2 Fru Meyer Og Gutta Olavs Pub Sarp 3 05 - 08
ZB Grand Old Ladies Stallens Vallaker Queens G3 2etg V 12 - 01
Odins Dream Team Ore Godt Og Blanda Odins Kro 2 06 - 07
Edvarts Bunndesliga Girlpower Neptune Pub 1 09 - 04
     
     

 

 

 


Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern