14.02.21 Tabell
Reservesnitt for divisjonen er - opp til 55,99.

Alle kamper starter kl. 19.00 med mindre annet er avtalt.

Ved bruk av reserver skal det alltid sendes beskjed til ligaansvarlig. (Selv om reserven har vært benyttet før.)

Send en privat melding på facebook til konto Ligadrift Iren, eller en sms til tlf. 92 04 81 67, som forteller:


1. Reservens fulle navn. (Tast også inn fullt navn på tavla under kampen, ikke bare et kallenavn.)

2. Hvilket lag reserven er registrert på.

(Om det benyttes en ny spiller som ikke er registrert på noe lag i inneværende sesong, blir denne registrert på laget.)

3. Hvilket lag som er avsender av meldingen, og hvilken divisjon dere spiller i.

 

Om en kampdato flyttes, må ligaansvarlig ha beskjed.

1. En kamp blir utsatt, ..... er det avtalt ny spilledato?

2. Hvilket av lagene utsatte kampen?

3. Fremskyndes en kamp, send beskjed om hvilken dato dette blir.

4. Om en kamp av en eller annen grunn ikke kan spilles på angitt spillested, gi beskjed om dette.

 


Regelbrudd og usportslig opptreden skal innrapporteres til spillerutvalget.

Ved en slik situasjon skal kampen stoppes og kapteinene forsøke å komme til enighet.

Oppnås ikke dette skal spillerutvalget kontaktes og klagen behandles fortløpende.

 


Division F


Week
Date
Home
Away
At
Result
Notes
   
1 03/04/2021
At Dragen G3 Vegg Dragen Dream Team Nav Seals BlingBling At Olavs Pub Sarp 4    
At Neptune Pub 3 Innimellom G Explore At Absolute Bar G3 3
At Olsen Pub Sarp H Totalt KAOS The Muppets At Neptune Pub 1
At Queens G3 2etg H ZBulls 2 Dragens Disipler At Dragen G3 H
   
   
2 03/11/2021
At Queens G3 2etg H ZBulls 2 Nav Seals BlingBling At Olavs Pub Sarp 4
At Dragen G3 H Dragens Disipler Totalt KAOS At Olsen Pub Sarp H
At Neptune Pub 1 The Muppets Innimellom At Neptune Pub 3
At Absolute Bar G3 3 G Explore Dragen Dream Team At Dragen G3 Vegg
   
   
3 03/18/2021
At Olavs Pub Sarp 4 Nav Seals BlingBling G Explore At Absolute Bar G3 3
At Dragen G3 Vegg Dragen Dream Team The Muppets At Neptune Pub 1
At Neptune Pub 3 Innimellom Dragens Disipler At Dragen G3 H
At Olsen Pub Sarp H Totalt KAOS ZBulls 2 At Queens G3 2etg H
   
   
4 03/25/2021
At Olsen Pub Sarp H Totalt KAOS Nav Seals BlingBling At Olavs Pub Sarp 4
At Queens G3 2etg H ZBulls 2 Innimellom At Neptune Pub 3
At Dragen G3 H Dragens Disipler Dragen Dream Team At Dragen G3 Vegg
At Neptune Pub 1 The Muppets G Explore At Absolute Bar G3 3
   
   
   
04/01/2021
  Spillefri Påske
   
   
   
5 04/08/2021
At Olavs Pub Sarp 4 Nav Seals BlingBling The Muppets At Neptune Pub 1
At Absolute Bar G3 3 G Explore Dragens Disipler At Dragen G3 H
At Dragen G3 Vegg Dragen Dream Team ZBulls 2 At Queens G3 2etg H
At Neptune Pub 3 Innimellom Totalt KAOS At Olsen Pub Sarp H
   
   
6 04/15/2021
At Neptune Pub 3 Innimellom Nav Seals BlingBling At Olavs Pub Sarp 4
At Olsen Pub Sarp H Totalt KAOS Dragen Dream Team At Dragen G3 Vegg
At Queens G3 2etg H ZBulls 2 G Explore At Absolute Bar G3 3
At Dragen G3 H Dragens Disipler The Muppets At Neptune Pub 1
   
   
7 04/22/2021
At Olavs Pub Sarp 4 Nav Seals BlingBling Dragens Disipler At Dragen G3 H
At Neptune Pub 1 The Muppets ZBulls 2 At Queens G3 2etg H
At Absolute Bar G3 3 G Explore Totalt KAOS At Olsen Pub Sarp H
At Dragen G3 Vegg Dragen Dream Team Innimellom At Neptune Pub 3
   
   
8 04/29/2021
At Olavs Pub Sarp 4 Nav Seals BlingBling Dragen Dream Team At Dragen G3 Vegg
At Absolute Bar G3 3 G Explore Innimellom At Neptune Pub 3
At Neptune Pub 1 The Muppets Totalt KAOS At Olsen Pub Sarp H
At Dragen G3 H Dragens Disipler ZBulls 2 At Queens G3 2etg H
   
   
9 05/06/2021
At Olavs Pub Sarp 4 Nav Seals BlingBling ZBulls 2 At Queens G3 2etg H
At Olsen Pub Sarp H Totalt KAOS Dragens Disipler At Dragen G3 H
At Neptune Pub 3 Innimellom The Muppets At Neptune Pub 1
At Dragen G3 Vegg Dragen Dream Team G Explore At Absolute Bar G3 3
   
   
   
05/13/2021
  Spillefri Utsatte kamper
 
05/20/2021
  Spillefri Utsatte kamper
 
05/27/2021
  Spillefri Utsatte kamper
   
   
   
10 06/03/2021
At Absolute Bar G3 3 G Explore Nav Seals BlingBling At Olavs Pub Sarp 4
At Neptune Pub 1 The Muppets Dragen Dream Team At Dragen G3 Vegg
At Dragen G3 H Dragens Disipler Innimellom At Neptune Pub 3
At Queens G3 2etg H ZBulls 2 Totalt KAOS At Olsen Pub Sarp H
   
   
11 06/10/2021
At Olavs Pub Sarp 4 Nav Seals BlingBling Totalt KAOS At Olsen Pub Sarp H
At Neptune Pub 3 Innimellom ZBulls 2 At Queens G3 2etg H
At Dragen G3 Vegg Dragen Dream Team Dragens Disipler At Dragen G3 H
At Absolute Bar G3 3 G Explore The Muppets At Neptune Pub 1
   
   
12 06/17/2021
At Neptune Pub 1 The Muppets Nav Seals BlingBling At Olavs Pub Sarp 4
At Dragen G3 H Dragens Disipler G Explore At Absolute Bar G3 3
At Queens G3 2etg H ZBulls 2 Dragen Dream Team At Dragen G3 Vegg
At Olsen Pub Sarp H Totalt KAOS Innimellom At Neptune Pub 3
   
   
13 06/24/2021
At Olavs Pub Sarp 4 Nav Seals BlingBling Innimellom At Neptune Pub 3
At Dragen G3 Vegg Dragen Dream Team Totalt KAOS At Olsen Pub Sarp H
At Absolute Bar G3 3 G Explore ZBulls 2 At Queens G3 2etg H
At Neptune Pub 1 The Muppets Dragens Disipler At Dragen G3 H
   
   
   
  07/01/2021
    Spillefri Utsatte kamper
   
   
   
14 07/08/2021
At Dragen G3 H Dragens Disipler Nav Seals BlingBling At Olavs Pub Sarp 4
At Queens G3 2etg H ZBulls 2 The Muppets At Neptune Pub 1
At Olsen Pub Sarp H Totalt KAOS G Explore At Absolute Bar G3 3
At Neptune Pub 3 Innimellom Dragen Dream Team At Dragen G3 Vegg
       
       

 

 

 


Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern