Utgangstabell Bullshooter


Untitled Document

UTGANGER FOR BULLSHOOTER:

På enkelte utganer finnes det også andre alternativer er det som er satt opp, men det er viktig å starte med et høyest mulig tall, for å komme seg lengst mulig ned, ikke minst om man tenker på "frysregel".

Utganger mellom 51 og 70 gir seg selv, det enkle tallet først, som gir rest 50 på neste pil.

71 = T7 - 50
72 = 50 - D11
73 = T19 - D8
74 = 50 - D12
75 = T17 - D12
76 = 50 - D13
77 = T9 - 50 eller T19 - D10
78 = 50 - D14
79 = T17 - D14 eller T19 - D11
80 = 50 - D15
81 = T19 - D12
82 = 50 - D16
83 = T11 - 50 eller T17 - D 16
84 = 50 - D17
85 = T19 - D14 eller T15 - D20
86 = 50 - D18
87 = T17 - D18
88 = 50 - D19
89 = T13 - 50 eller T19 - D16
90 = 50 - D20 eller 20 - 20 - 50 (T20 - D15)
91 = T17 - D20
92 = T14 - 50
93 = T19 - D18
94 = T18 - D20
95 = T15 - 50
96 = T20 - D18
97 = T19 - D20
98 = T16 - 50
99 = T19 - 10 - D16 eller T19 - 6 - D18
100 = 50 - 50
101 = T17 - 50
102 = 50 - 2 - 50
103 = 50 - 3 - 50
104 = T18 - 50
105 = 50 - 5 - 50
106 = 50 - 6 - 50
107 = T19 - 50
108 = 50 - 8 - 50
109 = 50 - 9 - 50
110 = T20 - 50 (20 - 50 - D20)
111 = 50 - 11 - 50
112 = 50 - 12 - 50
113 = 50 - 13 - 50
114 = 50 - 14 - 50
115 = 50 - 15 - 50
116 = 50 - 16 - 50
117 = 50 - 17 - 50
118 = 50 - 18 - 50
119 = 50 - 19 - 50
120 = 50 - 20 - 50
121 = 50 - T7 - 50
122 = 50 - 50 - D11
123 = T19 - 16 - 50 (19 - T18 - 50)
124 = 50 - 50 - D12
125 = 50 - T17 - D12 eller 18 - T19 - 50 (T18 - T7 - 50)
126 = 50 - 50 - D13 eller T19 - 19 - 50
127 = T20 - 17 - 50 (20 - T19 - 50) eller 50 - T19 - D10
128 = 50 - 50 - D14
129 = T19 - 50 - 22 (19 - T20 - 50)
130 = 50 - 50 - D15
131 = 50 - T19 - D12
132 = 50 - 50 - D16
133 = 50 - T11 - 50 eller 50 - T17 - D16
134 = 50 - 50 - D17
135 = 50 - T19 - D14 eller 50 - T15 - D20
136 = 50 - 50 - D18
137 = 50 - T17 - D18
138 = 50 - 50 - D19
139 = 50 - T13 - 50
140 = 50 - 50 - D20
141 = 50 - T17 - D20
142 = 50 - T14 - 50
143 = 50 - T19 - D18
144 = 50 - T18 - D20
145 = 50 - T15 - 50
146 = 50 - T20 - D18
147 = 50 - T19 - D20
148 = 50 - T16 - 50
149 = T19 - T14 - 50 (ikke begynn på bull, da legger du igjen 99, som ikke er utgang på 2 piler)
150 = 50 - 50 - 50
151 = 50 - T17 - 50
152 = T17 - T17 - 50
153 = T20 - T19 - D18
154 = 50 - T18 - 50
155 = T20 - T15 - 50
156 = T20 - T20 - D18
157 = 50 - T19 - 50
158 = T20 - T16 - 50
159 = Ikke utgang
160 = 50 - T20 - 50
161 = T20 - T17 - 50
162 = Ikke utgang
163 = Ikke utgang
164 = T20 - T 18 - 50 (T19 - T19 - 50)
165 = Ikke utgang
166 = NO WAY
167 = T20 - T19 - 50
168 = Ikke utgang
169 = Ikke utgang
170 = T20 - T20 - 50


Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern